ภาพหายาก
พระราชกรณียกิจ
พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรี มหาปราสาท ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
พระบรมสาทิสลักษณ์
ประมวลภาพในหลวงเสด็จฯทุ่งมะขามหย่อง
ในหลวงเสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘
แสตมป์ในหลวง
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ภาพงานนิทรรศการเก้าแสงเก้าภาพแห่งความทรงจำ
ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรี มหาปราสาท ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ในหลวงกับสมเด็จย่า
ในหลวงทรงพระผนวช
ในหลวงทรงกีฬา
บรมราชาภิเษก
ในหลวงทรงพระเยาว์
ภาพวาดในหลวง
ในหลวงกับสุนัขทรงเลี้ยง
ธนบัตร
ในหลวงทรงดนตรี
ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน