- พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชดำรัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

พระราชดำรัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

พระราชดำรัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑


จำนวนทั้งหมด 3 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/1
1