10 เนื้อหาที่เข้าชมล่าสุด.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

       ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าหลานเธอ_พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

การศึกษา
 • ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี
 • ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา
 • ระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
 • ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา ๒๕๔๗
 • Master of Laws (LL.M.), Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Doctor of the Science of Law (J.S.D.) Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา


พระกรณียกิจ


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ ในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ และทรงเป็นผู้เชิญธรรมจักร ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย มากไปกว่านั้น ทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กพระเกียรติคุณ
 • รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี ๒๕๔๔
 • รางวัล Medal of Recognition
 • ทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador)
 • ปริญญากิตติมศักดิ์จำนวนทั้งหมด 3 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/1
1