10 เนื้อหาที่เข้าชมล่าสุด.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 Related image

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระองค์ติ๊ด เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ตั้งแต่ประสูติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์ และเป็นพระขนิษฐาในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตามพระราชประเพณี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เดิมประทับอยู่กับนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ที่รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington) ขณะประทับอยู่ ณ สหรัฐอเมริกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงย้ายจากที่ประทับในรัฐแมริแลนด์ไปยังนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยทรงประทับในอพาร์ตเม้นต์ใกล้กับสถาบัน โดยพระองค์ศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน ในสถาบันสอนด้านศิลปะ และทรงสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น

 

ปัจจุบันพระองค์ได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๒ โดยประทับ ณ พระตำหนักจักรีบงกช กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทรงศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

พระกรณียกิจ

 
  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประกอบพระกรณียกิจขณะทรงประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยพระองค์ทรงเป็นประธาน ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญพระราชกุศลในวโรกาสพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณได้ส่งผู้แทนเพื่อประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเข้าร่วมสมทบในกองทุนกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ที่มา: http://www.thaimonarch.org/?p=87