พระราชดำรัสพระราชดำรัส วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

พระราชดำรัส วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒

พระราชดำรัส วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๙ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

พระราชดำรัส วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลก ณ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘

พระราชดำรัส วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

พระราชดำรัส วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑

พระราชดำรัส วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

 พระราชดำรัส พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒

พระราชดำรัส วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยในโอกาสเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๑๗

พระราชดำรัส วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๑

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๑

พระราชดำรัส วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

พระราชดำรัส วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

พระราชดำรัส วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ" ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖


จำนวนทั้งหมด 13 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 1/2
1 |