พระราชดำรัสพระราชดำรัส วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมัน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้า ฯ ถวาย วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙


จำนวนทั้งหมด 13 รายการ , แสดงรายการหน้าที่ 2/2
| 2