วัดประจำรัชกาล

Image Image
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดอรุณราชวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
   
Image Image
วัดราชโอรสาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
   
Image Image
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๖
   
Image Image
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๘
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดประจำรัชกาลที่ ๙

 

ที่มา : http://www.dhammajak.net/wat-king-1-9/index.php