พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๙

พ.ศ. ๒๔๗๐ ๕ ธันวาคม - เสด็จพระราชสมภพ ณ สหรัฐอเมริกา มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. ๒๔๗๑
 
เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก พร้อมสมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช

พ.ศ. ๒๔๗๒
 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สิ้นพระชนม์

พ.ศ. ๒๔๗๕
 
ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๔๗๖
 
เสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พ.ศ. ๒๔๗๗
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สละราชสมบัติ 
รัฐบาลอัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี ขณะมีพระชนมายุ ๙ พรรษา เฉลิมพระนามาภิไธยว่า สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล


พ.ศ. ๒๔๗๘
 
ทรงได้รับการสถาปนา
พระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช