พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๙

•   ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
•   ทรงหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์หญิง สิริกิติ์ กิติยากร ที่เมืองโลซานน์
 
•   ๒๔ มีนาคม - เสด็จนิวัตพระนคร พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์หญิง สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมั้น
•   ๒๘ เมษายน - พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม ในการนั้น โปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนา หม่อมราชวงศ์หญิง สิริกิติ์ กิติยากร เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
•   ๕ พฤษภาคม - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี ในการนั้น โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
•   สถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
•   ๙ มิถุนายน - เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เพื่อรักษาพระองค์ที่สวิตเซอร์แลนด์
 
•   ๕ เมษายน - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ประสูติ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•   พฤศจิกายน - เสด็จนิวัตพระนครเป็นการถาวร พร้อมสมเด็จพระบรมราชินี และพระธิดา
 
•   ๒๘ กรกฎาคม - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
•   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น ภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานนามว่า สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
 
•   พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้ง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน เพื่อรักษาราษฎรตามชนบท
•   ๒๘ ธันวาคม เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วงเวียนใหญ่
 
•   ๒ เมษายน - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
•   เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆ โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•   มีแนวพระราชดำริให้ทำฝนเทียม เพื่อช่วยเหลือราษฎร
•   พระราชทานพระราชทรัพย์ ในการจัดตั้ง กองทุนอานันทมหิดล (มูลนิธิอานันทมหิดล ในปัจจุบัน)
•   ๒๔ มิถุนายน- มีพิธีเปิดการแพร่ภาพและเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่วัง บางขุนพรหม ซึ่งบริหารโดยบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด โดยใช้ชื่อสถานีว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ว่า "ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม" โดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) มาเป็นประธานในพิธี
 
•   ๒๒ ตุลาคม - พระราชพิธีทรงผนวช ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
•   ๕ ธันวาคม - ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศ 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
•   หลังทรงศึกษาว่าทำได้จริงแล้ว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการทำฝนเทียม ให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปศึกษาทดลอง