พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙

พ.ศ. ๒๕๑๐
•   ๑๖ ธันวาคม - ทรงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๑๑
•   ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดทำ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๕๑๒
•   ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงโดยจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๑๓
•   ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พ.ศ. ๒๕๑๔
•   ๙ มิถุนายน - พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

พ.ศ. ๒๕๑๕
•   ๒๘ ธันวาคม - พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

พ.ศ. ๒๕๑๖
•   เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม : ทรงมีพระราชดำรัสทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อระงับเหตุแห่งความรุนแรง หลังเหตุการณ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ ตามโรงพยาบาลต่างๆ และสำหรับผู้เสียชีวิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต ณ บริเวณตอนเหนือของท้องสนามหลวงด้วย ตลอดจนนำอัฐิเหล่านั้นไปลอยอังคาร ด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าวไทย

พ.ศ. ๒๕๑๘
•   ๓๐ เมษายน - วันเปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใช้ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นว่า The Securities Exchange of Thailand)