เกี่ยวกับเรา


เคยสงสัยไหมเวลาที่เราไปดูหนัง แล้วได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี
ชมภาพพระราชกรณียกิจ
อดไม่ได้ที่น้ำตาจะไหล
ซาบซึ้งไปทุกเรื่องราว ทำไมนะ….ทำไม

เราหาสาเหตุและคำตอบไม่ได้ จนกระทั่ง
เราได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับพระองค์ท่าน
ยิ่งทำยิ่งได้ใกล้ชิด ยิ่งค้นคว้าหาข้อมูล ยิ่งรัก ยิ่งเทิดทูน

สิ่งนี้ตอบข้อสงสัยของเราทั้งหมด...
จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนให้เกิด เว็บไซด์ เรารักพระเจ้าอยู่หัว
.com ขึ้น

เว็บไซด์ เรารักพระเจ้าอยู่หัว
.com เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเทิดทูนต่อพ่อหลวง

สิ่งที่เราภาวนามาเสมอ...คือ ขอให้พระองค์ทรงเหนื่อยน้อยลงกว่านี้บ้าง
ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเรามามากเหลือเกินแล้ว
ถึงเวลา...ที่พวกเราจะทำเพื่อแผ่นดิน เพื่อพ่อหลวงของเราบ้างแล้ว
…..

ถึงเวลาแล้ว...ที่เราจะสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์...ด้วยใจ
ใจที่จะร่วมกันทำความดี
ถึงเวลาแล้ว...ที่เรา...จะร่วม รวมกัน เป็นผืนแผ่นดินไทย
รักและรับรู้...ว่าเราเป็น
"แผ่นดินเดียวกัน"

สำหรับเรา...เคยดีใจมาเสมอว่า เราได้เกิดเป็น คน
สิ่งมีชีวิตเดียวในโลกที่มีสิทธิ์เลือกได้ ที่จะทำดี
จนถึงวันนี้สิ่งที่เราดีใจยิ่งกว่า คือ เราได้เกิดมาในแผ่นดินไทย
แผ่นดินที่ร่มเย็นด้วยความรักของพระองค์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com