24 ต.ค.2559 สำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดการเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช