9 ก.พ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดสร้างโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศ์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 
 

http://www.posttoday.com/social/royal/480190

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lKhQZX-EQmY