Search • เราสู้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=448

 • Kinari Waltz
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=447

 • The Hunter
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=446

 • Nature Waltz
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=445

 • มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=444

 • โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=106&id=443

 • 9 ก.พ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=174
  ......เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดสร้างโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อปร...

 • 1 ม.ค.2560 ปฏิทินเปิด วัด - วัง สำหรับการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=173

 • 18 ก.ค.2558 'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้วัดบวรฯ หล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชให้ประชาชนบูชา พระราชทานเพลิงพระศพ 16 ธ.ค.
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=150
  ......     18 ก.ค. 58  เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการประชุมคณะกรร...

 • 16 ก.ค.2558 เทรนใหม่โซเชียลสุดฮิต สวมเสื้อ'เราจะทำแบบในหลวง"
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=144

 • 16 ก.ค.2558 พสกนิกรปลื้มปิติ"ในหลวง" จัดศูนย์บริการน้ำให้ราษฏร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=143

 • 10 ก.ค.2558 ปัตตานีทดสอบเส้นทาง “ปั่นเพื่อแม่” ลงทะเบียนแล้วกว่า 2 พัน เจอกัน 16 ส.ค.นี้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=137
  ......     ปัตตานี - ปัตตานีจัดปั่นทดสอบเส้นทางสร้างความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “bike for mom ปั่นเพื่อแม่” ล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 2,139 คน            &...

 • หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=130
  ......         เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขึ้น โดยได้รับการ...

 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=130
  ......      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิร...

 • ศาลารอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=130
  ......    รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ณ บนดอยโหยด ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย เกิดขึ้นในสมัยที่เราทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ&n...

 • พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่...

 • วันแม่แห่งชาติ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=118
  ......วันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาไว้เมื่อ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบห...

 • วันพ่อแห่งชาติ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=118
  ......  วันพ่อแห่งชาติ 2557 ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันพ่อ       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 587) พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายคำว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้ ...

 • วันรัฐธรรมนูญ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=118
  ...... วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่๑๐ ธันวาคมของทุกปี ประวัติรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 10 ธันวาคม   รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ  ...

 • วันปิยมหาราช
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=118
  ......  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประวัติความเป็นมาของวันปิยมหาราช        เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล...

 • วันฉัตรมงคล
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=118
  ......    วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ของทุกปี   วันสำคัญของไทย,วันฉัตรมงคล, ประวัติ วันฉัตรมงคล, วันฉัตรมงคล หมายถึง ,ความหมายของ วันฉัตรมงคล, วันฉัตรมงคล 2557 , วันฉัตรมงคล ภาษาอังกฤษ, พระราชพิธี วันฉัตรมงคล,วันฉัตรมงคล coronation day, ภาพ ...

 • วันจักรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=118
  ......วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี ความเป็นมาความสำคัญของวันจักรี วันจักรี ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558   วันจักรี Chakri Memorial Day ตรงกับ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจ...

 • วันสำคัญ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......วันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทย     ในแต่ละปี ประเทศไทยเราจะมีวันสำคัญของชาติหลายวันด้วยกัน ทั้งที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางประเพณี ซึ่งในจำนวนวันเหล่านี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นหยุดราชการ 16 วัน...

 • 26 เม.ย.2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพและสิ่งของช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังวัดเพชรบูรณ์ สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=101
  ......  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ โดย นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยที่ อ.เมืองเพชรบูร...

 • 6 เม.ย.2558 วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=99
  ......  เช้าวันนี้ หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ต่างร่วมจัดพิธีรำลึกระลึกจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี ณ สถานพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในแต่ละแห่ง เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อพระมหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีว...

 • โครงการฝายทดน้ำคลองใน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=441

 • โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์รวมพรรณไม้ภูมิภาค สาขาจังหวัดพังงา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=440

 • โครงการคลองตำหนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตำหนัง หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=439

 • โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=438

 • โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=107&id=437

 • โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=107&id=436

 • โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=435

 • โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=107&id=434

 • โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=433

 • โครงการอ่างเก็บน้ําคลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=432

 • โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=431

 • โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=106&id=430

 • โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา(สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=106&id=427

 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=426

 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=425

 • โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลทรายขาว อําเภอโคกธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=424

 • โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=421

 • โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวดเชียงใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=105&id=420

 • โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=107&id=419

 • โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=418

 • โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลำพูน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=417

 • โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=415

 • โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=414

 • โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=409

 • 25 พ.ย.2556 ขอเชิญพสกนิกรร่วมบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=70
  ......       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแ...

 • 23 พ.ย.2556 งานเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๖ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์"
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=65
  ......   เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทย ค่ายสยามพารากอนร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธ.ค. 2556 ภายใต้แนวคิด &l...

 • 77 เรื่องของในหลวงที่เราอาจไม่รู้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=408
  ......หลายท่านอาจไม่ทราบเรื่องราวส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนำ 77 เรื่องราวที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนมานำเสนอ...

 • 19 มิ.ย.2556 รวมพลังคนไทย ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ชวนปั่นจักรยาน เดินวิ่ง เรียนรู้แหล่งรักษ์น้ำ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=64
  ......ไพโรจน์ กวียานนท์ บิ๊กเชฟรอน เชิญชวนวัชระ แวววุฒินันท์ จากเจเอสแอล และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมตามรอยพ่อของแผ่นดิน.    จากพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแสดงความห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุ...

 • ตราแผ่นดินของไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=380
  ......ตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ...

 • ขอเดชะ พระหมดแล้ว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=367

 • พระราชอารมณ์ขัน”จากวังสวนจิตรฯ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=365

 • หมึกไม่ออก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=353

 • สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=325
  ......คุณทองแดง มีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง ๔ ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ขณะมีอายุได้ ๕ สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พร...

 • โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=116&id=312

 • โครงการ DLF e-Learning เฉลิมพระเกียรติ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=116&id=311

 • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=116&id=309

 • โครงการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=116&id=308

 • พระราชดำรัส พระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=115&id=307
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี

 • พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๑
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=115&id=306
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๑

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=115&id=305
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณฯวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐  ...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=115&id=304
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕...

 • ในพระราชดำรัส วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=115&id=303
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนจิตรลดาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=115&id=302
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

 • พระราชดำรัส วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=301
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=300
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบันวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=299
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบันวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=298
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐...

 • โครงการฝายชะลอน้ำ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=297

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=296
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=295
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=294
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙  ...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=293
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=292
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=291
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=290
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖...

 • กังหันน้ำชัยพัฒนา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=289

 • โครงการพระราชดำริ สะพานพระราม 8
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=110&id=287

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=285

 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=284

 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=283

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "คลองลัดโพธิ์"
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=280

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=275

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=274
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=114&id=273
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓  ...

 • พระราชดำรัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=113&id=272
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 • พระราชดำรัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=113&id=271
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=270
  ......พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

 • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=269

 • พระราชดำรัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=113&id=268
  ......ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

 • 16 พ.ย.2555 คอนเสิร์ต เราคือคนไทย ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=41

 • รวมเรื่องเล่าน่ารักๆ ของในหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=31
  ...... เรื่องเล่าเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ได้รับการ Forward Mail ต่อๆกัน หากคุณได้อ่านและสัมผัสกับเรื่องเล่าจากในวัง .... คุณจะรักในหลวงของเรามากยิ่งๆขึ้น...

 • เปิดตำนาน ทุ่งมะขามหย่อง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=262
  ......หลายคนยังไม่ทราบเรื่องราวของทุ่งมะขามหย่อง หากแต่ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ ระบุว่า ทุ่งขามหย่องแห่งนี้มีความสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตของคนไทย และโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน...

 • 16 เม.ย.2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินฯ แด่ในหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=34

 • มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=261
  ......พระราชทานกำเนิดมูลนิธิ เมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีกสามล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เงินสามล้านบาทนี้ควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็ก...

 • พระมหากษัตริย์ที่มีในโลก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=259
  ......ประเทศต่างๆในโลกนี้ จะมีประมุขเป็นหัวหน้าสูงสุด แต่จะมีการเรียกชื่อตำแหน่งรวมไปถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปกครองก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย...

 • ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง " ' "
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=253
  ......ส.ค.ส. พระราชทางจากในหลวงที่กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม เพื่อพระราชทานสำหรับปี ๑๕๓๐ โดยใน ส.ค.ส. ฉบับแรกนั้นยังไม่มีการตกแต่งลาดลายต่างๆ ในตัว ส.ค.ส. แต่แรกเป็นเพียงข้อความสั้นๆ กระชับได้ใจความ เพื่อพระราชทานเฉพาะให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่...

 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=0&id=250

 • 26 ต.ค.2554 โครงการ ๘๔ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=event&id=7
  ......    มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า                  มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าโครงการ "84 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคน...

 • พระโกศ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=240
  ......พระโกศเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นกรวยมียอดแหลม อาจแยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็น ๒ ประเภทคือ พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ และ พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ...

 • กระบวนพยุหยาตราชลมารค
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=237
  ......การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่โบราณกาลมา นอกจากการเสด็จพระราชดำเนินทางบก ที่เรียกว่า "พยุหยาตราสถลมารค" แล้ว การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ คือ พยุหยาตราชลมารค" ...

 • ธงในองค์พระมหากษัตริย์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=100&id=236
  ......พระมหากษัตริย์สมัยโบราณ  จะมีธงประจำพระองค์อยู่คู่หนึ่งคือ  ธงกระบี่ธุช กับธงพระครุฑพ่าห์  ลักษณะธงเป็นแผงมี ๓ ชาย  หุ้มด้วยสักหลาดสีแดง  ปักดิ้นทองลายกนก  ยอดเป็นปลายหอก  ธงพระครุฑพ่าห์  มีรูปพระนารายณ์ทร...

 • รัชกาลที่ ๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=28&id=235
  ......พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 • รัชกาลที่ ๖
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=28&id=232
  ......พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทางช่างและวิศวกรรมศาสตร์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=212

 • พระราชกรณียกิจด้านการพลังงาน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=211

 • พระราชกรณียกิจด้านการคมนาคมและการขนส่ง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=210

 • พระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลประทาน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=208

 • พระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมการเกษตร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=207

 • พระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมการสื่อสาร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=206

 • พระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมการต่อเรือ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=204

 • พระราชกรณียกิจด้านวิศวกรรมสำรวจและแผนที่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=18&id=202

 • ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=0&id=201
  ......ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ...

 • โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=199

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=198

 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=195

 • โครงการแก้มลิง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=17&id=193

 • 8.ตำรวจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=27
  ...... " ตำรวจ" ถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทยยาวนานกว่าร้อยปี (ตามที่มีหลักฐานปรากฏ) ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถรับใช้ประเทศชาติและพี...

 • 6.โกลเด้นเพลช
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=27
  ...... โครงการพระราชดำริ "โกลเด้น เพลซ" ความเป็นมา แต่เดิม มีพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณถนนพระราม ๙ เป็นที่ดินและอาคารส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงให้บริษัทเอกชนเช่าดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก ทำให้ประชาชนส่วนให...

 • ๓. พระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=27
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือลำบากพระวรกาย และจากการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นชนบทต่าง ๆ ได้ทรงตระหนักดี...

 • ๒. พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ ทรงแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=27
  ......การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๘ ยิ่งทำให้ปัญหาการจราจรยิ่งทวีความรุนแรง อาจเป็นเพราะประชาชนมีสถานะทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีการใช้เงินซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถ...

 • ๑. น้ำพระราชหฤทัยในการพัฒนาชนบท
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=27
  ......น้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนั้น เริ่มแต่ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จนิวัติพระนครจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในเรื่อง "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์" ค...

 • สถานีวิจัยโครงการหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=27
  ......สถานีวิจัยโครงการหลวง จากการที่พื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ที่มีระดับความสูงและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน จึงเป็นผลให้พืชพรรณที่เหมาะสมสามารถเพาะปลูกได้แตกต่างกันออกไป และแตกต่างจากพื้นที่ราบทั่วไป ทำให้งานวิจัยเกษตรที่สูงเป็นเรื่องที่มีคว...

 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=80
  ......ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรั...

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความส...

 • โครงการหญ้าแฝก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=192

 • โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จังหวัดนครนายก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=190

 • โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=189

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=188

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=187

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=186

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=185

 • หนังสือพระราชนิพนธ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=29
  ......“นักเขียน นักประพันธ์ งานสำคัญก็คือ แสดงความคิดของตนออกมาเป็นเรื่องชีวิต หรือเรื่องแต่งขึ้นมา เพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ คือ ความรู้บ้าง บันเทิงบ้าง นักแสดงความคิดสำคัญมาก เพราะว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของมวลมนุษย์ อาจทำให้เกิดความคล้อยตามไป และตัวท...

 • พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=30
  ......พ.ศ. ๒๕๓๐ •   ๕ ธันวาคม - พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๑ •   ๒ กรกฎาคม - พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ •  &nbs...

 • เมนูไข่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=184

 • รัก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=183

 • BLUES FOR UTHIT
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=182

 • เรา-เหล่าราบ ๒๑
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=181

 • เราสู้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=0&id=180

 • ความฝันอังสูงสุด
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=179

 • เกษตรศาสตร์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=176

 • แว่ว (ECHO)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=175

 • เกาะในฝัน (Dream Island)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=174

 • ไร้เดือน (No Moon)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=173

 • เตือนใจ (Old Fashioned Melody)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=172

 • ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=171

 • ยูงทอง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=170

 • พระมหามงคล
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=169

 • แผ่นดินของเรา (Alexandra)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=168

 • ภิรมย์รัก (A Love Story)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=167

 • มาร์ชราชนาวิกโยธิน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=166

 • ฝัน (Somewhere Somehow)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=165

 • แสงเดือน (Magic Beams)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=163

 • ไกลกังวล (When)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=162

 • ครูของแผ่นดิน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......        พระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการถวายเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการ...

 • สายลม (I Think of You)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=161

 • พระบรมราชาภิเษก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า   “พระบาทสมเด็จพระปร...

 • ค่ำแล้ว (Lullaby)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=160

 • พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ และเมื่อวันท...

 • Lay Kram Goes Dixie
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=159

 • อภิเษกสมรส
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=38&id=158
  ......สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับ

 • พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=30
  ......พ.ศ. ๒๕๒๑ •   ๒๙ ธันวาคม - รัฐบาลได้จัดตั้ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดย ประกาศให้ยุบเลิก "องค์การเชื้อเพลิง" และ "องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย" เพื่อเข้ารวมกิจการเป็น ปตท. และเพื่อดำเนินก...

 • พระยศทางทหาร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=38&id=156
  ......สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งพลเอกสามเหล่าทัพ คือ พระยศ พลเอก ของกองทัพบกไทย พระยศ พลเรือเอก ของกองทัพเรือไทย พระยศ พลอากาศเอก ของกองทัพอากาศไทย ...

 • พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=30
  ......พ.ศ. ๒๕๑๐ •   ๑๖ ธันวาคม - ทรงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๑ •   ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดทำ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

 • พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=30
  ......พ.ศ. ๒๕๐๐ •   พฤษภาคม - งานเฉลิมฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ : เริ่มก่อสร้างพุทธมณฑล ที่จังหวัดนครปฐม •   ๔ กรกฎาคม - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราช...

 • พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=30
  ......พ.ศ. ๒๔๙๑ •   ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   พ.ศ. ๒๔๙๒ •   ทรงหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์หญิง สิริกิติ์ กิติยากร ที่เมืองโลซานน์   พ.ศ. ๒๔๙๓ •   ๒๔ มีนาคม - เสด็...

 • พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=30
  ......พ.ศ. ๒๔๗๐ ๕ ธันวาคม - เสด็จพระราชสมภพ ณ สหรัฐอเมริกา มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. ๒๔๗๑ เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก พร้อมสมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี และสมเ...

 • Oh I say
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=154

 • ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=153

 • ลมหนาว (Love in Spring)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=152

 • เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=151

 • มาร์ชธงไชยเฉลิมพล
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=150

 • ยิ้มสู้ (Smiles)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=149

 • ยามค่ำ (Twilight)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=148

 • รักคืนเรือน (Love Over Again)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=147

 • พรปีใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=146

 • แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=145

 • มหาจุฬาลงกรณ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=144
  ......  น้ำใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์ ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร ขอองค์พระ...

 • คำหวาน (Sweet Words)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=143

 • เทวาพาคู่ฝัน (Dream Of Love Dream of You)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=142

 • อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=141

 • ดวงใจกับความรัก (Never Mind the H.M. Blues)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=140

 • ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=139

 • ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=137

 • สายฝน (Falling Rain)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=136

 • ยามเย็น (Love at Sundown)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=134

 • แสงเทียน (Candlelight Blues)
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=66&id=133

 • เพลงพระราชนิพนธ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=29
  ......  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ซึ่งด้านดนตรีก็เป็นด้านหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแรกคือ เพลง "แสงเ...

 • พระกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=49&id=132
  ......พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจ ทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ...

 • โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=128

 • พระเกียรติคุณ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=46&id=127
  ......รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี ๒๕๔๔ รางวัล Medal of Recognition ทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador) ปริญญากิตติมศักดิ์ ...

 • พระกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=46&id=126
  ......พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ ในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา เ...

 • การศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=46&id=125
  ......ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา ระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ระดับปริญญาตรี คณะร...

 • พระกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=45&id=123
  ......พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ แบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูก...

 • อภิเษกสมรส
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=45&id=122
  ......วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีหมั้น ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต...

 • พระกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=44&id=121
  ......วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต นำผ้าห่มกันหนาว 20,000 ผืน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554...

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=119

 • เสด็จนิวัติประเทศไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=43&id=116
  ......เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อได้ทรงประทับขณะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ก็จะเสด็จนิวัติประเทศไทยหลายครั้ง เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีและพิธีต่าง ๆ และทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระน...

 • การเสกสมรส
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=43&id=114
  ......เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทรงเสกสมรสกับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และทรงประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 26 ปี ...

 • 8. พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=3&id=113

 • พระราชกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=42&id=111
  ......สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้เสด็จทรงประพาสทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ และเพื่อทรงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่มีเจ้าฟ้าหญิงที่ทรง บำเพ็ญพระกรณียกิจมหาศาลอย่างไม่รู้จักทรงเหนื่อยยากเพื่อความสุขของประชาชน มีโคร...

 • การศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=42&id=109
  ......สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้นที่อนุบาลปาร์คสกูล (Park School) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๑ ในช่วงที่ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย์ และรักษาพระองค์ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ...

 • โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=108

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=106

 • พระกรณียกิจโดยสังเขป
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=41&id=105
  ......นับแต่เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรใน พ.ศ. ๒๕๐๒ พระกรณียกิจก็ได้เพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับ ได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเฉพาะในด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเสด็จออกเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองทั้งใกล...

 • นิวัติประเทศไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=41&id=104
  ......เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างวังในซอยสุขุมวิท ๓๘ (ซอยสันติสุข) โดยมีพลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นสถาปนิก แล้วเสด็จไปประเทศอังกฤษอีกในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อทรงเตรียมพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถา...

 • ทรงพระเยาว์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=41&id=102
  ......หลังจากประสูติแล้วไม่นาน สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อทรงเจริญวัยขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงว่าสมเด็จพระเจ้าภาต...

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=100

 • ๖. พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=3&id=99

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=98

 • โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=95

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=15&id=93

 • งานอดิเรก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=39&id=90
  ......ยามที่ทรงว่างจากพระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถโดยทรงมีงานอดิเรกที่สนพระทัยหลายประเภท เช่น ดนตรี งานศิลป์ กีฬา งานสะสม การทัศนศึกษา การอ่านและสะสมหนังสือ...

 • พระราชกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=39&id=89
  ......สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ ถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วย จึงทรงริเริ่มโคร...

 • การรับราชการทหาร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=39&id=88
  ......หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว ในพุทธศักราช ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า...

 • การศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=39&id=87
  ......สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาล เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยทรงศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษา ทรงเอาพระทัยใส่ในก...

 • ๔. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=3&id=85

 • เจ้าพ่อหลวง ของชาวเขา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=82

 • ตายด้วยกัน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=81

 • เสี่ยปลอม
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=80

 • ตัวยึกยือ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=79

 • ลุงวาเด็ง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=78

 • เผยความลับเรื่องแซ็กโซโฟนของในหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=77

 • ถ่ายที่ไหน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=76

 • ทะเบียนสมรส
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=75

 • ๑. พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=3&id=74

 • บาบูรักในหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=73

 • ลืมจนได้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=72

 • เสียงปริศนา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=71

 • หมึกไม่ออก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=70

 • กรมไผ่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=69

 • เราจับได้แล้ว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=68

 • ความซื่อเป็นเหตุ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=67

 • พระราชกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=38&id=66
  ......เมื่อทรงพระเจริญวัยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผา สุขสงบแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์...

 • พานดอกไม้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=65

 • การศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=38&id=64
  ......ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๙ –๒๕๐๕ ที่ประเทศอังกฤษระหว่างพุทธศักราช ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓  ...

 • เกาะช้าง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=63

 • พระราชกรณียกิจ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=37&id=62
  ...... ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ "พระราชินี" จนถึง "สมเด็จพระบรมราชินีนาถ" ได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ "พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย" และในฐานะ "คู่บุญคู่พ...

 • พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=37&id=61
  ......พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิวัติประเทศไทย เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และได้เข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน...

 • การศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=37&id=60
  ......หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด ในพุทธศักราช ๒๔๗๙ แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย จังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อย ๆ ทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงต้องย้ายไปเรีย...

 • ฎีกาแม้ว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=59

 • ไปแอ่วบ้านเฮา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=58

 • เชื้อโรคตายหมด
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=57

 • น้ำลดหรือยัง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=56

 • หลานรัง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=55

 • เอ้ก อี๊ เอ้ก เอ้ก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=54

 • มณีเมขลากับแอนเจลล่า
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=53

 • ตื่นเต้น
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=52

 • ขอเดชะ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=51

 • ยุงปากน้ำ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=49

 • พับเพียบ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=48

 • ขอกลับบ้านก่อน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=47

 • ปิ่นโตไปไหน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=46

 • น้ำผึ้งผสมมะนาว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=45

 • ไม่ต้องกั้น
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=44

 • ที่นี่ใครใหญ่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=43

 • ทุกข์ยามดึก
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=42

 • ก ส. ๙
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=41

 • ไฟดับ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=40

 • เบื้องหลังความสำเร็จ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=39

 • หัวใจช้างเหยียบ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=38

 • ยังเอียงนะ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=37

 • ข้าวผัดไข่ดาว
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=36

 • กษัตริย์ยอดกตัญญู
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=35

 • รวมเรื่องเล่าน่ารักๆ ของในหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=34

 • ยาตามหมอสั่ง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=33

 • ...รักจริง...
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=32

 • ปลาร้องไห้
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=30

 • รถยนต์ส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดป้ายสติ๊กเกอร์ ขออภัยมือใหม่
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=29

 • เจ้าฟ้านักบิน แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=28

 • กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของในหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=25

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดูแลฉลองพระองค์ในหลวงด้วยพระองค์เอง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=31&id=22

 • พระบิดาแห่งการวิจัย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาวิจัยแห่งประเทศไทย โดยนายอานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ท...

 • พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) เสนอ โดยกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพัน...

 • พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......                        คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น “พระบิดาแห่งน...

 • พระบิดาแห่งฝนหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติในโครงการพระราชดำริฝนหลวงมีมากมายนานัปการ ทรงเป็นผู้ให้กำเนิด “ฝนหลวง” จากพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ พระองค์เสด็จฯ เ...

 • พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล "ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (The Human Development Lifetime Achievement Award)" เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกที่จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพร...

 • พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาค...

 • พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีได้เทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ โดยได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” เมื...

 • อัครศิลปิน
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แด...

 • วัดประจำรัชกาล
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=28
  ......วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประจำรัชกาลที่ ๑ วัดอรุณราชวราราม วัดประจำรัชกาลที่ ๒     ...

 • พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=28
  ......เป็นตราประจำพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาล ที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเริ่มต้นรัชกาลเพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวด้วยการราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา และเอกสารสำคัญ...

 • พระบรมราชสัญลักษณ์ 9 รัชกาล
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=28
  ......พระบรมราชสัญลักษณ์ทั้ง ๙ รัชกาลนี้ ประดิษฐานบนบุษบก แต่เดิมเรียกว่า "บุษบกตราแผ่นดิน" นั้น มี ๓ บุษบก ตั้งอยู่บนไพธี ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระมณฑป ๑ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ๑ และด้านตะวันตกเฉียงใต้ ๑ พระบุษบกทั้ง ๓ องค์ ตั้งอย...

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......    พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระองค์ติ๊ด เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้า...

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......              พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ...

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......             พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ประสูติแต่ยุวธิดา ผลประเสริฐ อดีตดารานักแสดง (ปัจจุบันคือนางสุจาริณี วิ...

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......                พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีพระนามและสกุลเดิมว่า "นางสาวศรีรัศมิ์...

 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......                             ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนกและสมเด็จพระศ...

 • สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......  พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัทนา พระว...

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชธิดาพระองค์เล็กใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอ...

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ...

 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพระสถาน ในพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับพระราชทานพระนามว่า สม...

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=26
  ......  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามว่า “สิริกิติ์”...

 • ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ ..... เจ้านายพระองค์น้อยเจริญชนม์เป็นกษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการน้อยใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และ พระปรีชาญาณอันสูงส่ง ยังให้พสกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่า...

 • พระราชนิพนธ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย เช่นเดียวกับพระมหาบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ แห่งราชวงศ์จักรีที่ปกครองประเทศชาต...

 • ราชวงศ์จักรี
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ยุคของราชวง...

 • โครงการหลวง
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......ความเป็นมา ตั้งแต่อดีตกาล มีชนเผ่าต่าง ๆ มาอาศัยอยู่ตามเขตชายแดนของไทยทุกมุมเมือง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ซึ่งมีภูมิประเทศซับซ้อนเป็นป่าเขา และอุดมไปด้วยพืชพรรณและแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงยากแก่การสกัดกั้นผู้ที่จะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเหล่านั้น อันประกอบด้วยชา...

 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......  พระบรมวงศานุวงศ์ หมายถึง พระประยูรญาติใหญ่น้อยทั้งหมดทุกราชสกุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประกอบด้วย 2 คำ คือ พระบรมวงศ์ (บรมวงศ์ แปลว่า วงศ์ประเสริฐ หมายถึง วงศ์ใหญ่) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น "พระญาติที่สนิทข...

 • โครงการทางด้านวิศวกรรม
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=14
  ...... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานวิศวกรรม                          คำนำ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นครองราช...

 • โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=14
  ......            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมาก จึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดใ...

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิดแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับรัฐ ให้รอดพ้นจากวิกฤต และดําเนินอยู...

 • ทรงพระผนวช
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...

 • พระอัจฉริยภาพ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้...

 • ทรงครองราชย์
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีงาศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน นั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ...

 • การศึกษา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ พรรษา ได้ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียน มาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ขณะนั้น ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โ...

 • พระราชสมัญญา
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=1
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสืบราชสันติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา ๖๑ ปี ที่พระองค์ทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขของชาติ เ...

 • พระราชประวัติ
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=0
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชว...

 • พระบิดาแห่งการโคนมไทย
 • http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/content/index.php?page=category&type=view&cat=2
  ......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระเยาว์ เสด็จฯ พร้อม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปทอดพระเนตรโรงงานออร์เบอร์ ผลิตนมข้นหวานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวันที่ ๑๘ พระบ...