สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
กระทรวงการต่างประเทศ
นำเสนอเหตุการณ์การเสด็จเยือนต่างประเทศและพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ในทวีปเอเชียทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม
นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบบย่อ
 
สำนักราชเลขาธิการ
Page : 1
[1-5] of 5